නාල්ල(දිවුල්දෙනිය)පිහිටි අක්කර…

, , Leave a comment

නාල්ල(දිවුල්දෙනිය)පිහිටි අක්කර 2කට ආසන්න ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
🔅කුඩා කැබලි ලෙසද මිළදී ගත හැක
🔅ස්වභාවික ආපදා වලින් තොරයි
0773522512

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම