නාල්ල මන්තිකඩේ ප්‍රදේශයට Big g…

, , Leave a comment

නාල්ල මන්තිකඩේ
ප්‍රදේශයට Big girl party යක් සඳහා 2022.01.16 දින රෑට 50 දෙනෙකුට කෑම සඳහා ඕඩරයක් ඇත.
⁣එළුවලු බත්
සුදු බත්
🐔 කරිය
අල, පරිප්පු, කට්ලට්,කැට සලාදය
රටකජු මික්ස් එක
කජු.
හැකි අය මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන්න.
0775110483/0772314719

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම