නාල්ල ,මිරිගම පර්චස් 15ක අඩක් …

, , Leave a comment

නාල්ල ,මිරිගම පර්චස් 15ක අඩක් නිමකළ නිවස සමග ඉඩම ලක්ශ 40,(5 පාරේ සි⁣⁣ට ඉඩමට 100 මිිටර් )
0724533606

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම