නාවාන පාසලට පයින් යන දුර කොටදෙ…

, , Leave a comment

නාවාන පාසලට පයින් යන දුර කොටදෙණියාව හන්දිය පොළිසියට 1km ක් දුර යටීමීය කුළිගෙදර ජයතිලක මාවතේ ප්‍රධාන පාරට 50M යි පර්චස් 25 යි විශාල ගෙයයි අසම්පුර්ණ, තේක්ක ගස් 5යි අවු20ක් පරණ, ලක්ෂ 55 යි
ගන්න අය විතරක් කතා කරන්න
0705335453
0718342343

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම