** නැවත ඔබට කිසිදා නොලැබෙන මි…

, , Leave a comment

** නැවත ඔබට කිසිදා නොලැබෙන මිළකට කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයටම මුහුණලා වේවැල්දෙනිය නගරයේම දෙමහල් ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක්….. ඉතාම වටිනා ආයෝජනයක් …..
කොළඹ නුවර ප්‍රධාන පාර …..
වේවැල් දෙනිය නගරයේ ම ……
ප්‍රධාන මාර්ගයටම මුහුණලා පිහිටි
වර්ග අඩි 3500 පමණ දෙමහල්
ගොඩනැගිල්ල …..
බැංකුවකට මූල්‍ය ආයතනයකට හෝටලයකට හෝ ……
සුපර් මාර්කට්, ෆාමසි, …..
පුද්ගලික රෝහල , …..
රසායනාගාර …….
නිමි ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනාගාර වැනි ….
වෙනත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සදහා යොදාගත හැකි වර්ග අඩි 3500 ක පමණ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල
සහ ……
පර් 13.5, සියළුම නීත්‍යානුකූල නාගරික අනුමැතියන් සහිත ඉඩම
නීත්‍යානුකූල අනුමැතියන් සහිත අඩි 200 භූගත ජල මූලාශ්‍රය ……
තෙකලා විදුලිය
වාහන දොලහක් පමණ නැවැත්වීමට හැකි පාකින් පහසුකම් …..
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ප්ලෑන් …..
ඉක්මනින් විකිණීමට ……
ඉක්මනින් මිළදී ගැනීමට ඉදිරිපත් වන ගැනුම්කරුවන්ට විශේෂ වට්ටමක්….. ලක්ෂ 265/= හෝ වැඩිම ඉල්ලුමට …
විමසීම් -0777272460
– 0779885864
හෝ – 0701890571

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම