නිට්ටබුව අත්තනගල්ල මාර්ගයට 1km…

, , Leave a comment

නිට්ටබුව අත්තනගල්ල මාර්ගයට 1km දුරින් අලවල පාරේ වටිනා ඉඩමක් විකිනීමට.පර් 26.
*පදිංචියට , වගාවට , ආයෝජනයට ඉතා කදිමය
නිරවුල් ඔප්පු
(පොල් , දූරියන් , ඇට්ටෝනියා හා කෙසෙල් ගස් වලින් සමන්විතයි)
Inbox

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම