නිට්ටඹුවත් පස්‍යාලත් අතර නුවර…

, , Leave a comment

නිට්ටඹුවත් පස්‍යාලත් අතර නුවර පාරට 500m නුදුරින් නිරව්ල් ඔප්පුසහිත (ප‍ර්චස් 20) ඉඩක් හා නිවසක් විකිණීමට තිබේ .
දු :ක 071-0990307

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම