නිරවුල් ඔප්පු පර්චස් 20 මිරි…

, , Leave a comment

නිරවුල් ඔප්පු

පර්චස් 20

මිරිගම දිව්ලපිටිය ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50 යි

මුදල් හදිසියක් මත ඉක්මනින් විකිනීමට

මිල ගනන් කතා කරගත හැක

076 8463043

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම