නිවසක් කුලියට දිමට,කුඩා පවුලක…

, , Leave a comment

නිවසක් කුලියට දිමට,කුඩා පවුලක් සදහා විශේෂයි🏠🏠🏡🏡

👍වේයන්ගොඩ පාරමුල්ල
👍මීගමුව-කටුනායක පාරට 1km
👍නිට්ටඹුව නගරයට 4km
👍කොළඹ-නුවර පාරට 2.5km
👍වේයන්ගොඩ දුම්රියපලට 1km
👍හීන්දෙනිය පට්ටිගොඩ දුම්රියපලට 500m
👍පර්චස් 10භුමි ප්‍රමාණය සමග කුඩා නිවසකි.
👍නිවස සම්පුර්ණ ටයිල් කරලද,
👍2 රූම්ස්,
👍2 බාත් රූම්ස්, (අංග සම්පුර්ණ-නිවසට ඇතුලතින් හා පිටතින්)
👍මුළුතැන් ගෙය, සාලය, කෑම කාමරය
👍නිවස වටා තාප්පය
👍ඉතා ආරක්ෂිත වටපිටාව

විම්සීම් 📞0765606334

House for rent small family 🏡🏡🏡
Genuine buyers

👍veyangoda Paramulla
👍Negambo-airport road 1km
👍NIttabuwa town 4km
👍colombo-kandy road 2.5km
👍veyangoda railway station 1km
👍hendeniyapattigoda railwaystaion 500m
👍10perch small house
👍Fully tiled house
👍2 rooms
👍2bath rooms(indoor & outdoor)
👍kichan.living,dining room
👍The wall around the house
👍parking pacility

For more details 📞0765606334

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම