නිවසක් කුලියට දිමට මිරිගම වෙව…

, , Leave a comment

නිවසක් කුලියට දිමට
මිරිගම වෙවැල්දෙනිය මාර්ගයෙ .
මිරිගම සිට 1km දුරින්
කාමර 2 ,
සාලය ,
මුලුතැන්ගෙය,
නල ජලය,
විදුලිය .
0702297998

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම