නිවසක් බදු දීමට මීරිගම නගරයේ …

, , Leave a comment

නිවසක් බදු දීමට මීරිගම නගරයේ සිට කි:මීටර් 1 දුරින් නාල්ල මීරිගම බස් පාරට මායිම්ව පහසුකම් සහිත නිවසක් (ගෙවත්ත සහිත)
0768831234

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම