නිවසක් වයරින් කර ගැනීමට මීරිගම…

, , Leave a comment

නිවසක් වයරින් කර ගැනීමට මීරිගම, ගිරිඋල්ල අවටින් පලපුරුද්දු විදුලි කාර්මිකයෙකු අවශ්‍යයි. මිල ගන්න සමග දුරකතන අංක සදහන් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම