නිවසක් විකිණීමට මිරිගම 999 ගි…

, , Leave a comment

නිවසක් විකිණීමට
මිරිගම 999 ගිරිඋල්ල පාරේ හරිත උයන ඇලපිලියාව,
සින්නක්කර ඔප්පු.
පර්චස් 30.
කාමර 4.
ඇතුළත සහ පිටත බාත්රෑම් සහිතයි,
සම්පුර්ණ නිවසම ටයිල් කර ඇත ,
ළිං ජලය.
මිල ලක්ෂ 135යි.
071 7609005 කසුන්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම