නිවස,කාර්යාලය හො ඕනෑම ස්තානයක්…

, , Leave a comment

නිවස,කාර්යාලය හො ඕනෑම ස්තානයක් smartphone එකෙන් හො පර්ගනකයෙන් බලා ගනිමට..
විශෙශයෙන්ම කුඩා ලමුන් නිවසේ සිටින අයට
කඩේ තත්වයෙන්ම පවති
Camera + Mic + sounds
වටේටම කෑරකිය හෑකි camera එකක්
wifi connection
077 81 33 701

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම