නිවසකින් ඉවත්කළ හොද තත්වයේ ඇති…

, , Leave a comment

නිවසකින් ඉවත්කළ හොද තත්වයේ ඇති රට උළු 400 පමණ විකිනීමට ඇත. 2 වන පටුමග, තවලම්පිටිය, මීරිගම.
විමසීම් 0774630685

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම