නිවසක දොරවල් සහ ජනෙල් පියන් සා…

, , Leave a comment

නිවසක දොරවල් සහ ජනෙල් පියන් සාදා දැව වර්ණ ආලේප කරගැනීමට අවශ්‍යයි.
මීරිගම අවට සිටින වඩු බාස්වරුන් දුරකතන අංකයක් සමග comment කරන්න.
(හැකි නම් කලින් කරපු දොර ජනෙල් වල photos comment කරන්න) 🙂

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම