නිවසේ විදුලි පද්ධතියෙ අලුත්වැ…

, , Leave a comment

නිවසේ විදුලි පද්ධතියෙ අලුත්වැඩියාවක් සදහා මීරිගම අවටින් විදුලි කාර්මික මහතෙකු වුවමනා කර තිබේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම