නොබෝදා සිංහල හා මුස්ලිම් ළමා …

, , Leave a comment

නොබෝදා සිංහල හා මුස්ලිම් ළමා හා වැඩිහිටි ප්‍රජා ව වෙනුවෙන් විවෘත වූ ප්‍රජා පුස්තකාල ය සදහා එක් පොතක් හෝ ප්‍රරිත්‍යාග කිරීම ට කැමැත්ත ඇත්නම් මෙයයිඒ සදහා අවස්ථාවකැම්ති ඕනෑ ම පරිත්‍යාග ශීලීඅයෙක් වේ නම් අමතන්න මේදුරකතන අංක වලට 077 24 999 66 හෝ 077 276 99 66 සුසිල්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම