පචස් 10.9 මිරිගම වේවැල්දෙනිය ප…

, , Leave a comment

පචස් 10.9 මිරිගම වේවැල්දෙනිය පාරට මුනලා අගනා බ්ම්කොටසක් ව්කිනිමට ඇත. නුවර පාරට 2km යි . මිරිගම ට 4kmයි. පචස් 1ක් ල.2 .25. ගනම් කතාකරගත හැක. 0740920538

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම