“පණ අදින ජීවිතයකට..හුස්ම දෙමු….

, , Leave a comment

“පණ අදින ජීවිතයකට..හුස්ම දෙමු.”
සමාජ සත්ක්‍රියාව

ජීවිතය යදින…
හුස්ම පොද…
සොයන…
මීරිගම අපේ…
අපේම…
උන් වෙනුවෙන්…

“මීරිගම අපි”
සයිබරයේ…. මානවහිතවාදය…
අරුත් ගන්වමු…

ඇරයුම….
මීරිගමට ලබැඳි….
සියල් මනු කැළට…
එක්ව ජයගන්නට….

මීරිගම මූලික රෝහලේ
අඩුපාඩු පිරිමසාලමින්…
සවියක් වන්නට….
අවැසිම….නිමේෂයක…..
සමාජ යුතුකම්…
ඉටුකරන….පුරවැසි….විලසට…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම