පත්තිනි මැණියන් සදහා දෙන “කිරි…

, , Leave a comment

පත්තිනි මැණියන් සදහා දෙන “කිරි දාන” සදහා ඉතාම අලන්කාරයෙන් ,පත්තිනි හෑල්ල කියමින් දානයට සහාභාගිවන කාන්තා නඩයක් කියන්න පුලුවන්ද ,ස්තූති 🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම