පදිංචිය සඳහා ඉතාම සුදුසු අලංකා…

, , Leave a comment

පදිංචිය සඳහා ඉතාම සුදුසු අලංකාර පරිසරයක පිහිටි පර්චස් 42.5 ක
අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානය අසල සිංහ රෙජිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගයේ පළමුව වම් පසට ඇති තෙන්නාගම මාර්ගයේ අරලිය වත්තේ පිහිටි පෞද්ගලික ඉඩම වහාම විකිණේ.
● අඩි 12 පිවිසුම් මාර්ගය
● නිරවුල් ඔප්පු
● ජලය / විදුලිය
● බැංකු ණය පහසුකම් ලබාගත හැක
විමසන්න – 0718265761
0770817373

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම