පදිංචි ය මාරැ කරන ලද 8 වසරේ …

, , Leave a comment

පදිංචි ය මාරැ කරන ලද 8 වසරේ ඉගනුම ලබන දරැවෙක් සදහා මීරිගම ප්‍රදේශයෙන් අමතර පන්ති කරන ගුරැවරැ හා ස්ථාන කීපයක් කාරැනිකව ලබා දෙන්න. ( විද්‍යාව ,ගණිතය ,සිංහල ,ඉංග්‍රීසි විෂයන් සදහා ) .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම