පදුරු ගැසූ කරදමුංගු පැල විකිණී…

, , Leave a comment

පදුරු ගැසූ කරදමුංගු පැල විකිණීමට ඇත…(එනසාල්) පැලයක් 250/- ( location – දිවුලපිටිය (මාබොදල) අපගේ වගාව නැරඹීමට හැක..
අවශ්‍ය අය අමතන්න 0776480626

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම