පරණ නිවසක් කඩා ඉවත් කර අමු ද්‍…

, , Leave a comment

පරණ නිවසක් කඩා ඉවත් කර අමු ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන පුද්ගලයකු/ආයතනයක් මිරිගම අවටින් අවශ්‍යව ඇත.
(කබොක් බිත්ති සහ උළු වහලය සහිත නිවසක් )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම