පර්චස් 120 ක අගනා ඉඩමක් විකිණී…

, , Leave a comment

පර්චස් 120 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට ..
🍁සින්නක්කර ඔප්පු 🍂

⭐️මීරිගම හයිවේ පිවිසුමට 7km..
⭐️ අඹේපුස්ස දුම්රියපොලට 4km..
⭐️කොලඹ-නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට 4km..
⭐️වරකපොල-මීරිගම(429) බස් මාර්ගයට 1.5km දුරින්..
⭐️මීරිගම නගරයට 6.5 km..
⭐️වරකාපොල නගරයට 7km..
⭐️බෝතලේ මන්සන්දියට 1.5 km..

🍁ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත🍂
🍁මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක..
☎️අමතන්න 0714964623.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම