පර්චස් 32 ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට…

, , Leave a comment

පර්චස් 32 ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට දන්ඕවිට හන්දියට කිලෝමීටර් එකක් දුරින් නුවර පාරට මීටර් හාරසීය යි මිල ලක්ෂ 15 ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක 0770322508
කාමර 4 සාලය මුළුතැන්ගෙය නල ජලය විදුලිය

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම