පර්ච්ස් 15ක ඉඩම,අඩක් ඉදිකළ දෙම…

, , Leave a comment

පර්ච්ස් 15ක ඉඩම,අඩක් ඉදිකළ දෙමහල් නිවස සමග විකිණීමට.
*නාල්ල මංතිකඩේ හන්දියෙන්. *කොළඹ-කුරුණෑගල මාර්ග අංක 05 ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව.
* ගිරිඋල්ල නගරයට මිනිත්තු 05ක දුර.
*මීරීගම-කුරුණෑගල අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 20ක දුර.
*නිරවුල් ඔප්පු සහිතව වහාම විකිණීමට.
(රු.ලක්ශ 42/=)
විමසීම්-076-9636757

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම