පර්ස් එක මීරිගම දී අද නැතිවුණා…

, , Leave a comment

පර්ස් එක මීරිගම දී අද නැතිවුණා .කරුණා
කර ලැබුනු කෙනෙක්
අමතන්න.වටිනා එකම දෙය රියදුරු බලපත. S.A.ගුනදාස
0715171048

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම