පල්ලෙවෙල ගණේගොඩ දුම්රිය සුථාන …

, , Leave a comment

පල්ලෙවෙල ගණේගොඩ දුම්රිය සුථාන දෙකට 1/2 පමණ දුරින් මෙම නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට ඇත.
ඉඩම පර්චස් 28
වැරැන්ඩාව , සාලය,කෑම කාමරය,කුස්සිය, නිදන කාමර 3යි,attach Bath Room,
පිටතින් වෙනම කුස්සියක්ද ඇත.
ලක්ෂ 95
විමසීම් – 0714483944

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම