පල්ලෙවෙල නගරයේ . නිවස සහ ඉඩම ස…

, , Leave a comment

පල්ලෙවෙල නගරයේ .
නිවස සහ ඉඩම සමග කුලියට දීමට ඇත.
2b/සාලය/නාන කාමර01
11000/=(මිල සාකච්ඡා කළ හැකිය )
නල ජලය,
කොලබ නුවර පාරට 4.3 km සියලු පහසුකම් සහිතය නිසන්සල පරිසරයක පිහිටා තිබේ. පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ථානයට 100M, මීරිගම, වේයන්ගොඩ , නිට්ටඹුව 5.5 KM පල්ලෙවෙල ජාතික පාසලට 300M පහසුවෙන් ලගාවන්න. සුපිරි සැල්, ඉන්ධන පිරවුම් හල , 🌀 wine storse 30M 🌀
0760763562
Udayangana

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම