පවර් ඔයිල් 1L රු.1800/= ගියර් …

, , Leave a comment

පවර් ඔයිල් 1L රු.1800/=
ගියර් ඔයිල් 1L රු.1600/=
20w50 පෙට්‍රල් ඔයිල් රතු
1L රු.1200/=
15w40 ඩෙලෝ මල්ටිග්‍රෙඩ් ඩීසල් ඔයිල් 1L රු.1200/=
ටූටි 1L රු.1200/=
15w10 පෙට්‍රල් ගෝල්ඩ් ඔයිල් 1L රු.1460/=

තොග මිල සීමිතයි 😍

උසස් තත්වයේ ග්‍රීස් පහසු මිලට
80g යෝගට් කප් රු.150/-
1KG කප් රු.1900/-
15KG බකට් රු.28 000/-
ඩීසල් කලවම් නැත.යෝගට් කප් උනුවිලි ප්‍රශ්න,නැත 💪
0702408998 විමසීම්
වරකාපල/නිට්ටබුව /මීරිගම අවට ඩිලිවරි පහසුකම් සහිතයි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම