පස්යාල මීරිගම පාරේ පස්යාල මංසන…

, , Leave a comment

පස්යාල මීරිගම පාරේ පස්යාල මංසන්ධියේ සිට 1km ක් දුරින් දෙමහල් නිවස සහිත පර්චස් 25ක ඉඩම විකිණීමට.
ජලය විදුලිය සහිතයි.
නිදන කාමර 5යි.
නාන කාමර 2යි.
කොළඹ නුවර මාර්ගයට 1km යි.
මීරිගම අධිවේගි පිවිසුමට මිනිත්තු 10යි.

Two Storied residential property for immediate sale.
Land – 25 perches
Ground floor – Living, Dining, Kitchen, 02 bedrooms, Bathroom, and Verenda
Upper floor – 03 bedrooms, Bathroom, and Balcony
1km to Colombo-Kandy Road.
10 minutes to Mirigama Highway Entrance (Mirigama North Interchange)

Rs. 16,500,000 (Negotiable)
• මුදල් හදිස්සියක් සදහා වැඩිම ඉල්ලුමට විකිණීමට

Contact: 070 257 0362/ 076 006 1060

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම