පස්යාල සහ මීරිගම අතර ඉදිපරපේ ප…

, , Leave a comment

පස්යාල සහ මීරිගම අතර ඉදිපරපේ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්චස් 72 ඉඩමක් ඉතාම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත පරණ ගෙයකුත් ඇත ව්‍යාපාරයකට ඉතා සුදුසුයි විමසීම් 0774074917

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම