පස් ප්‍රවාහනය සදහා කියුබ් 3 ටි…

, , Leave a comment

පස් ප්‍රවාහනය සදහා කියුබ් 3 ටිපර් රථ අවශ්‍යයි .අලව්ව මහරච්චිමුල්ල ආසන්නයේ සිට මීරිගම ගනේගොඩට පස් ප්‍රවාහනය කිරීමට.ගෙවීම් දිනපතා.071 2747650/0779698671

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම