පස් වගයක් තුනී කරගන්න බැකෝ එකක…

, , Leave a comment

පස් වගයක් තුනී කරගන්න බැකෝ එකක් ඔනී වෙලා ටියනවා, කා ගවද තියෙන්නේ,

ස්තානය, – හකුරුකුඹුර තලාදහය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම