පසුගිය මස 6 වෙනි ඉරිදා උදෑසන ව…

, , Leave a comment

පසුගිය මස 6 වෙනි ඉරිදා උදෑසන විල්වත්ත දුම්රිය ස්තානයේදී දුම්රිය අනතුරට පත්වු මගෙ සහෝදරයාට උසස් තත්වයේ කෘතිම පාදයක් ලබා ගැනීමට හැකි අයුරින් ඔබගේ උදව් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙමි🙏🙏

BOC
Bank code-88698460
Name – E. D. S Sankalpa
Address –
274/2 Bothale Pahalagama Ambepussa
Branch- mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම