පසුගිය 02 දින ප.ව 04.00 පමණ ම…

, , Leave a comment

පසුගිය 02 දින ප.ව 04.00 පමණ මාගේ ලිපි ද්‍රව්‍ය අඩංගු වූ පසුම්බිය බෝතලේ වලව්ව අසලදී වැටී ඇත.එහි මාගේ පාසලේ ශුභ සාධක සංගමයේ බැංකු පොත,පුද්ගලික බැංකු කාඩ්පත් හා මාගේ ජාතික හැදුනුම්පත තිබූ අතර, මුදලින් 12000ක් පමණ ද තිබුණි .නැති වූ කිසිවක් නැවතත් නොලැබුණු බැවින්,එය ලැබුණු කෙනෙක් ඇතොත් මුදල් නොලැබුණත් මාගේ ලියකියවිලි මාවෙත ලැබීමට ස්ලස්වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි.
(ගිරි /ධම්මාලෝක විද්‍යාලය ,ගිරිඋල්ල යන ලිපිනයට එවන්න..)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම