පසුබැසීමක් නිසා කලකිරෙන්නෙ එපා…

, , Leave a comment

පසුබැසීමක් නිසා කලකිරෙන්නෙ එපා…..😚
ඊතලයක ජවය එන්නෙ පස්සට අදින තරමට…😈

⚛️ මාතර – මහරගම – පස්යාල – මන්නාරම රාත්‍රි බස් සේවය ⚛️

✅ රැහුණු විශ්වවිද්‍යාලය සිට පස්වරු – 04:20
✅ මාතර සිට පස්වරු 04:35
✅ ගාල්ල සිට පස්වරු 05:45
✅ කොළඹ සිට රාත්‍රි 09:30
✅ මහරගම සිට රාත්‍රි 10:00
✅ හංවැල්ල සිට රාත්‍රි 10:35
✅ කිරිඳිවැල සිට රාත්‍රි 11:00
✅ කුරුණෑගල සිට අළුයම 12:30
—————————————————————————
✅ මන්නාරම සිට – පස්වරු 06:30
✅ මැදවච්චිය සිට – රාත්‍රි 08:10
✅ දඹුල්ල සිට – රාත්‍රි 09:50
✅ කුරුණෑගල සිට – රාත්‍රි 11:00
✅ පස්යාල සිට – රාත්‍රි 12:00
✅ කිරිඳිවැල සිට – අළුයම 12:20
✅ මහරගම සිට – අළුයම 01:30
✅ කොළඹ සිට – අළුයම 02:20

☎️ විමසීමි ☎️ 0775233157
📞 077 105 6830 📞 077105 6890 📞 077 105 6891 📞 071 100 9266 📞 077 017 1713 📞 077 517 6453 📞 077 960 5454 📞 076 711 0747

🌏 ගමන් මාර්ගය 🇱🇰
රැහුණු විශ්වවිද්‍යාලය – මාතර – ගාල්ල – අම්බලන්ගොඩ – අළුත්ගම – කළුතර – පානදුර – මොරටුව – කොළඹ – පුරගල – තිබිරිගස්යාය- කිරැළපන- නුගේගොඩ – මහරගම – පන්නිපිටිය – කොට්ටාව – හෝමාගම -පනාගොඩ- ගොඩගම – මීපේ – හංවැල්ල – පුගොඩ – කිරිඳිවැල – අත්තනගල්ල – පස්යාල – කුරුණෑගල – වරකාපොළ – දඹුල්ල – කැකිරාව – මරදන්කඩවල – මිහින්තලය – මැදවච්චිය – මඩු පාර – මන්නාරම

❌ සැලකිය යුතුය ❌
මෙම බස් සේවය මහරගම පිළිකා රෝහල ජාතික රෝහල දක්වා සායනයන් හා අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ගමන් කරන රෝගීන් හට හා රැහුණු , මොරටුව, කොළඹ , ජයවර්ධනපුර , NSBM , පාලි බෞද්ධ , SLTC රජරට විශ්වවිද්‍යාලයන් වලට ගමන් කරන සිසුන් හට හා පනාගොඩ යුද හමුදා මුලස්ථානය වෙත ගමන් කරන නිලධාරීන් හට ද පහසුවෙන් ගමන් කිරිමට හැකි බස් සේවයක් ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම