පසු වෛද්දය වරෙයෙක් ඉන්නෙ කොහෙද…

, , Leave a comment

පසු වෛද්දය වරෙයෙක් ඉන්නෙ කොහෙද මෙ වෙලවෙ පස්යල අවට ඉක්මනින් දැන ගන්න පුලුවන්ඳ 🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම