පහත ඇබෑර්තු 03 පුරප්පාඩුව පවතී…

, , Leave a comment

පහත ඇබෑර්තු 03 පුරප්පාඩුව පවතී. මුදල් අයකිරීමක් නැත
01.සනීපාරක්ශක සේවා ආයතනයක කාන්තාවන් සදහා ඇබැර්තු පවති.
රැකියා ස්ථානය : නාරහෙන්පිට
රැකියා වෙලාවල් : උදැසන 8 සවස 5 සතියෙ දින 06ක් , ඉරිදා නිවාඩු
වැටුප රු 32,500 අමතර අතිකාල රු 7,500 පමණ ( සති වැටුපක් )
අමතන්න 0773571432 / 077332263
02. ගිනුම් විධායක (Accounts Executive) ඇබෑර්තු.
රැකියා ස්තානය – මරදාන
වයස අවු 40 ට අඩු
AAT සහChartered හැදෑරීම අමතර සුදුසුකම්කි.අවුරුද්දකට වඩා ගිනුම්කරණ අත්දැකීමනම් වඩාත් සුදුසුයි
වැටුප රු 60,000 දක්වා
03. මොටර් සහ ජෙනරෙටර් කාර්මික ශිල්පින්
රැකියා ස්තානය : කොටුව
වැඩ වෙලාව නිවාඩු : සතියට දින 05ක් වැඩ උදෙ 7 සවස 6
සුදුසුකම්: NVQ හො හමුදාවෙ පිලිගත් කාර්මික පුහුනු සහතිකයක් සහිත
වැටුප : රු 65,000 – රු70,000 දක්වා ( මුලික 45 + දීමන 2 +5+ අතිකාල 15-20
අමතන්න / whatsup CV 0773571432 /0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම