පහත දෑ විකිණීමට ඇත… 07199191…

, , Leave a comment

පහත දෑ විකිණීමට ඇත…
0719919105
ස්ටීම් අයන්, බොටල් කූලර්,
පෙුජෙක්ටර්, ලී ස්ටෑන්ඩ්, ඩිවීඩී ප්ලෙයර්,,,
හෝම් තියෙටර්,,,
මහන මැෂින්…
ෆොටෝ ප්‍රින්ටර්,…
පා පැදි…
මීරිගම….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම