පහත රැකියා ඇබෑර්තු පුරප්පාඩුව …

, , Leave a comment

පහත රැකියා ඇබෑර්තු පුරප්පාඩුව පවතී.මුදල් අය නොකෙරේ , මැන්පවර් නොවේ

රියදුරු – වැල්ලම්පිටිය වැටුප රු 45,000.
නවාතැන් ඇත.
පින්තාරුකරු – කටුනායක – වැටුප රු 45,000
විදුලි කාර්මික – NVQ 3 යුනියන් පෙදෙස වැටුප රු 45,000

අමතන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම