ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකව…

, , Leave a comment

ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හා ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරින් ලෙස පෙනී සිට්ම්න් මේ දිනවල බලපත්‍ර පරීක්ෂාවට පැම්නෙන බව පවසම්න් ඔබ ආයතනයට පැම්නෙන දුරකථන පණිවිඩය ව්‍යාජ ඇමතුමක් වන අතර එවැනි ඇමතුම් සදහා මීරිගම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතාගේ හෝ මීරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්‍යාලයේ හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවේ කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නොමැති බව සලකන්න.එවැනි ඇමතුම් වලට රැවට් ඔවුන්ට ඊෂි කෑෂ් හරහා මුදල් ලබා දීමෙන් වලකින්න.එවැනි දුරකථන ඇමතුම් දිගටම පැම්නෙන්නේනම් පොලිස් ස්ථානයේ පැම්ණිල්ලක් දමන්න.ඔබ ආයතනයට එවැනි දුරකථන ව්‍යාජ ඇමතුමක් ලැබුනේනම් එම අංකය මෙහි පහත සදහන් කර ජනතාව දැනුවත් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම