ප්‍රධාන පේලේ ආයතනයකට ජලනල , ටය…

, , Leave a comment

ප්‍රධාන පේලේ ආයතනයකට ජලනල , ටයිල් වැඩ සහ තේ සකස්කිරීමට පහත ඇබෑර්තු ඇත.මුදල් අය නොකෙරේ. කිරුලපන සහ කොල්ලුපිටිය . සතියේ දින 8.15 – 5 සහ සෙනසුරාදා 8.15 – 1

කොලබ කිරුලපන උදේ දහවල තේ සෑදීම සදහා ( 50 කට පමන ) ඇබෑර්තුවක්.
උදේ 7.30 සවස 5 ,අවුරුදු 45 ට අඩු වැඩි පිරිසකට තේ සෑදීමේ පලපුරුද්ද සහිත පිරිමි කෙනෙක් අවශ්යයි.වැටුප රු 50,000 ( මුලික 40 පැමිනිම් 5 දිමනා 2 සහ අතිකාල )

ජලනල ,ටයිල් සහ විදුලි කාර්මික වැඩ දන්නා අයට ඇබැර්තු 04 ක්.රැකියා ස්ථානය කොල්ලුපිටිය,සතියෙ දින 05 සහ සෙනසුරාදා 1 වෙන තුරු. පුහුණු සහ නුපුහුණු වැටුප රු 80,000 දක්වා ( මුලික 40 ස්ථිර දිමනා 15 , අතිකාල )

අමතන්න 0773 571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම