ප්‍රධාන බස් පාරකට මීටර 500 ඇතු…

, , Leave a comment

ප්‍රධාන බස් පාරකට මීටර 500 ඇතුලත පදිංචියට සුදුසු නිවසක් සහිත කුඩා ඉඩමක් වහාම අවශ්‍යයි .. රු : ලක්ෂ 40 ඇතුලත විය යුතුයි ..077 500 18 17

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම