ප්‍රාදේශිය සභා බලධාරින්ගේ අවධා…

, , Leave a comment

ප්‍රාදේශිය සභා බලධාරින්ගේ අවධානය පිනිසයි!
වලව්වත්ත ඩැනී වික්‍රමපාල අනුස්මරණ ශාලාව අසල ඇති වීදි පහන් කණුව කවුරුන් හෝ නොමනා පුද්ගලයෙකු විසින් විදුලි රැහැන කඩා දමා ඇති බව මීට මාස 3 ක සිට ලිපි මඟින් දැනුම් දුන්නා… මාස දෙකක සිට දිනපතා දුරකතන ඇමතුම්ද ලබා දෙමින් එය සාදා දෙනමෙන් කාරුණිකන ඉල්ලා සිටිනවා.අද කතා කරවිට හෙට උදේ කතා කරන්න කියනවා. හෙට කතාකරාම අනිද්දට කතා කරන්න කියනවා… ඇයි මිනිස්සුන්ව ඒවාගේ අපහසු තාවයන්ට රාජ්‍ය ආයතන පත් කරන්නේ….😡
නමුත් මේ වන තුරු එයට ප්‍රතිසංස්කරණ කර දීමට ඔවුන් ඉදිරිපත් වූයේ නැත.
වාර්ෂික වරිපනම් බදු නිසා ආකාරයෙන් ගෙවනවා නම් ප්‍රාදේශීය සභාව මඟින් ඉටුවන එකම සේවාවත් එය නම් මෙපමණ කාලයක් ඒ සඳහා ගත කරන්නේ ඇයි…
රාත්‍රි කාලයේ දැඩි කළුවරක් පවතින නිසා බොහෝ නොමනා ක්‍රියාකාරකම් සිදුවේ….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම