ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල කැවිල…

, , Leave a comment

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
කැවිලි පොළ…..

2024/04/10…

කැවුම්
කොකිස්
මු ං කැවුම්
කේක්
අලුවා ආදි ගොඩක් කැවිලි වර්ග අඩු මුදලකට
ගන්න එන්න….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම