ප්‍රාර්ථනා බොධිය අසල පර්චස් 20…

, , Leave a comment

ප්‍රාර්ථනා බොධිය අසල පර්චස් 20 ක් නිවසක් (කටාන පාරෙ) හදිසියෙ විකිණීමට ඇත. මීරිගම නගරයට හා අධිවේගි පිවිසුමට ආසන්නව ඇත. ලක්ෂ 95, මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක. 0763601450, 0717262151

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම