ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇති ඉඩමක …

, , Leave a comment

ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇති ඉඩමක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේදී පාර මැද සිට අඩි 50 ක් ඉඩ වෙන් කිරිම අනිවාර්යයිද???

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම